Search
  • SynerPsy is verhuisd!
  • Nieuw adres: Joh. van Oldenbarneveltlaan 62, Zeist
Search Menu

Informatie en vergoeding

Informeer bij uw zorgverzekeraar

Ik ben Registerpsycholoog NIP en dus aangesloten bij het NIP  (Nederlands Instituut voor Psychologen, inschrijfnummer: 9542). Ook ben ik geregistreerd bij de NFG vakgroep VPMW (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, inschrijfnummer: 6810317399) en RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (licentienummer: 809920R).

Een begeleidingssessie duurt 50 minuten en kost €90,- (vrijgesteld van BTW). Het intakegesprek is gratis.

Psychologische begeleiding door SynerPsy wordt niet uit de basisverzekering vergoed. Vaak wordt de zorg wel vergoed uit de aanvullende verzekering en valt deze onder “alternatieve zorg”. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg hier dit overzicht van de NFG. Mogelijk wordt u dan gevraagd naar de AGB-code van de praktijk (94-058858), mijn persoonlijke AGB-code (94-008415), mijn inschrijfnummer bij de NFG (6810317399) en/of mijn licentienummer bij RBCZ (809920R).

Voor de GGZ is in 2017 de Wkkgz (wet kwaliteit klachten en geschillen) in werking getreden. Met het lidmaatschap van het NIP en de NFG val ik onder de klachtenregeling van deze beide beroepsverenigingen. De uitvoering van de Wkkgz, waarbij het gaat om onafhankelijke klacht- en geschillenprocedures is geregeld via de NFG.