Search
  • Vanuit mijn praktijk 'Het Verbeelden' bied ik
  • kunstzinnig psychologische begeleiding (hetverbeelden.nl)
Search Menu

Oplossingsgericht

Synergie (naar het Griekse: synergia, samenwerking) beschrijft het proces waarin het samengaan van delen meer oplevert dan de som van die delen.

SynerPsy vertrekt vanuit dit principe. Geen optelsom maken van de kennis van psycholoog en cliënt, maar deze samen laten vloeien tot inzicht in dat wat speelt bij de cliënt. Deze kan daarmee de stappen maken die nodig zijn voor de door hem of haar beoogde groei. SynerPsy hanteert een positieve mensbenadering, waarbij dat wat goed gaat uitgangspunt én middel is bij het bereiken van de individuele doelen van de cliënt. Wij laten ons inspireren door principes uit de westerse én oosterse psychologie.

SynerPsy denkt en werkt vanuit mogelijkheden, níet vanuit beperkingen.

Onze mensen


Ons aanbod