Search
  • Vanuit mijn praktijk 'Het Verbeelden' bied ik
  • kunstzinnig psychologische begeleiding (hetverbeelden.nl)
Search Menu

Psychologische begeleiding

Positieve psychologie

SynerPsy biedt (kortdurende) psychologische begeleiding bij herstel van
psychische klachten.

SynerPsy maakt gebruik van verschillende therapievormen, zoals oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, emdr, mindfulness, ACT en Method of Levels. U kunt bij SynerPsy terecht bij:
• angstklachten;
• depressieve klachten;
• traumagerelateerde klachten;
• burn-out;
• onbegrepen lichamelijke klachten;
• verschillende andere psychische problemen.

Psychische klachten en werk
Wanneer psychische klachten de belastbaarheid voor werk aantasten, of dreigen aan te tasten richten we ons onder meer op het versterken van die belastbaarheid. We gaan er namelijk van uit dat werk, of een andere dagbesteding, een belangrijke voorwaarde is om te komen tot herstel van psychische klachten.

Hoe?

In een intakegesprek, eventueel aangevuld met vragenlijsten, krijgen we helder welke problemen en klachten spelen. Op basis van deze intake stellen we behandeldoelen op en kijken we wat de meest passende weg lijkt naar deze doelen toe.